Kurser och behandlingar

Ditt kaledjoskåp

Här gör jag en energiavläsning på dina din aura. Vi har fyra stycken

Fysiska auran:

Strålar ut 2 - 4 cm från kroppen. Hör samman med det personliga jaget, våran egen kropp som vi upplever den. Alla våra erfarenheter finns där.

Känslomässiga auran:

Den visar våra olika känslostämningar

Mentala auran:

Där finns alla våra olika tankemönster

Andliga auran:

Står i förbindelse med vårt högre jag och det kosmiska flödet.

Pris: 400 kr på distans