Kurser och behandlingar

Esoterisk Rådgivare och Medium

Jag har gått en gedigen utbildning där jag på ett enkelt och lättfattligt sätt fått lära mig att känna igen, förstå och känna skillnad av olika energier på de olika dimensionerna.

Vi skiljer oss lite från vanliga traditionella medium då vi arbetar utifrån ett större helhetsperspektiv där "andrasidan" bara är en del av en längre kosmisk utvecklingsresa. Därför är vi alla tränade att vandra i dimensioner för att hämta information till klienten som klienten behöver för sin andliga, personliga och mediala utveckling.

Fokuset ligger i att ge dig de verktyg/nycklar du behöver för att kunna släppa på det du inte behöver längre. Vi har alla en tendens att bära på för mycket som vi inte behöver.

Jag ersätter inte den traditionella sjukvården, behöver du den så ska du vända dig dit och använda mina tjänster som ett komplement. Jag siar inte om sjukdomar eller någons framtid den är din egen och beror mycket på dina val du gör.

Mitt huvudsakliga mål är att kunna guida dig så du hittar din egen rätta väg. Det som känns bra för dig. Genom den mediala rådgivning du får vill jag att du finner din egen styrka och kraft att veta att du är rätt i din framtid. Att vi tillsammans kan få pusselbitar att falla på plats.

Jag använder mig av mina guider, änglar och änglakort när jag tar fram information och budskap. Jobbar mycket på distans då jag har ett speciellt sätt att arbeta på med mitt team och det tar lite längre tid än om vi sitter mitt emot varandra. 

Jag brukar göra alla dessa arbeten på distans. Vi pratar alltid lite först för att jag ska få veta vad det är du behöver. Sen utför jag det energiarbete du beställt. Jag skriver ner allt jag fått fram och skickar det till dig. Antingen via mail eller post. När du fått det läser du igenom och reflekterar över vad som kommit fram.

Sen har vi ett samtal via telefon.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig